تیم وگروه کالافیس در سال 1391 به منظور اجرای یک طرح عمومی بزرگ و هدفمند در زمینه رونق کسب وکار عمومی و به حداقل رساندن ترافیک شهری و بین شهری و سایر مواردمربوطه، کار خود را آغاز کرد.

هدف این شبکه تجاری ایجاد ارتباط مستقیم و بدون واسطه بین فروشندگان عمده با خریداران خرده فروش کالاهایشان در تمامی صنوف می باشد. و شبکه کالافیس تنها ، معرف این عزیزان به یکدیگر می باشد.